“I am an optimist, and I believe that people are inherently good and that if you give everyone a voice and freedom of expression, the truth and the good will outweigh the bad. So, on the whole, I think the power that online distribution confers is a positive thing for society. Online we can act as a fifth estate.”
Matt Mullenweg

Matt Mullenweg was born on January 11, 1984, in Houston, Texas. In January 2003, when he was a freshman at University of Houston, Matt noticed that it had been several months since the blogging system he was using, b2/cafelog, was last updated. b2/cafelog was released under the GNU General Public License

, which meant that Matt could take the codebase of the system and build upon it. Matt wrote a blog post about the undertaking, and in the first comment to it, developer Mike Little said that he would be willing to contribute to the project. Together, they created the first version of WordPress. The name was suggested by Christine Selleck Tremoulet, a friend of Matt Mullenweg.

In 2004, one of the most popular blogging systems of the time, Movable Type, changed to a more expensive pricing structure, which encouraged its users to look for an alternative. Many of them settled on WordPress. Movable Types price hike gave WordPress its first big push.

Matt Mullenweg during his State of the Word talk at WordCamp US in 2016.

In October 2004, Matt Mullenweg dropped out of University of Houston to take a job at CNET, where he, among other things, helped them run sites built on WordPress. A year later, in October 2005, he left CNET to work on WordPress full-time. The spam detection service Akismet was announced a couple of days later. In December the same year, Matt Mullenweg announced the founding of Automattic, the company behind WordPress.com, Akismet and WooCommerce. In January 2006, former Yahoo executive Toni Schneider was recruited as CEO, bringing the number of employees to 5 people.

Growth of the WordPress platform continued to accelerate. By July 2011, WordPress powered more than 50 million blogs. In May the year after, the number had grown to 70 million. The blog phenomenon had reached the mainstream, and WordPress was riding the wave.

In January 2014, Matt Mullenweg became CEO of Automattic, as Toni Schneider shifted his focus to specific projects within the company. Toni wrote about the news on his blog at the time. In May the same year, Automattic raised $160M in funding, valuing the company at over a billion dollars. At the time, it had 231 employees. Today, Automattic has 720 employees.

Since October 2014, Matt Mullenweg has held an annual State of the Word presentation at WordCamp US, where he discusses the progress the platform has made during the year and where it could go in the next twelve months.

“Jsem optimista a věřím, že lidé jsou ve své podstatě dobří a že když každému dáte možnost vyjádřit se a svobodu projevu, pravda a dobro převáží to špatné. Celkově si tedy myslím, že síla, kterou online distribuce confers je pro společnost pozitivní věc. Online můžeme fungovat jako pátá usedlost.“
Matt Mullenweg

Matt Mullenweg se narodil 11. ledna 1984 v Houstonu v Texasu. V lednu 2003, když byl v prváku na University of Houston, si Matt všiml, že uplynulo několik měsíců od poslední aktualizace blogovacího systému, který používal, b2/cafelog. b2/cafelog byl vydán pod licencí GNU General Public License, což znamenalo, že Matt mohl vzít kód systému a stavět na něm. Matt o tomto podniku napsal blogový příspěvek a v prvním komentáři k němu vývojář Mike Little uvedl, že by byl ochoten k projektu přispět. Společně vytvořili první verzi WordPress. Jméno navrhla Christine Selleck Tremouletová, přítelkyně Matta Mullenwega.

V roce 2004 se jeden z nejpopulárnějších blogovacích systémů té doby, Movable Type, změnil na dražší cenovou strukturu, což povzbudilo uživatele, aby hledali alternativu. Mnoho z nich se usadilo na WordPressu. Zvýšení cen Movable Types dalo WordPressu první velký impuls.

Matt Mullenweg během své přednášky State of the Word na WordCampu v USA v roce 2016.
V říjnu 2004 Matt Mullenweg opustil University of Houston, aby přijal práci v CNET, kde jim mimo jiné pomáhal provozovat stránky postavené na WordPressu. O rok později, v říjnu 2005, odešel z CNET a začal pracovat na WordPressu na plný úvazek. Služba detekce spamu Akismet byla oznámena o několik dní později. V prosinci téhož roku Matt Mullenweg oznámil založení Automattic, společnosti stojící za WordPress.com, Akismet a WooCommerce. V lednu 2006 byl jako CEO přijat bývalý výkonný ředitel Yahoo Toni Schneider, čímž se počet zaměstnanců zvýšil na 5 lidí.

Růst platformy WordPress se nadále zrychloval. Do července 2011 poháněl WordPress více než 50 milionů blogů. V květnu následujícího roku se počet zvýšil na 70 milionů. Fenomén blogu se dostal do hlavního proudu a WordPress se vezl na vlně.

V lednu 2014 se Matt Mullenweg stal generálním ředitelem Automattic, protože Toni Schneider přesunul své zaměření na konkrétní projekty v rámci společnosti. Toni tehdy o novinkách psal na svém blogu. V květnu téhož roku Automattic získal finanční prostředky ve výši 160 milionů dolarů, čímž společnost ocenila na více než miliardu dolarů. V té době měla 231 zaměstnanců. Dnes má Automattic 720 zaměstnanců.

Od října 2014 pořádá Matt Mullenweg každoroční prezentaci State of the Word na WordCampu v USA, kde diskutuje o pokroku, kterého platforma během roku dosáhla a kam by se mohla ubírat v příštích dvanácti měsících.

GNU GPL, zkratka pro The GNU General Public License, je svobodná softwarová licence, kterou používají WordPress, BuddyPress, bbPress a WooCommerce.

Headquarters and contact:
yomedia s.r.o.
Rooseveltova 2567/5
Chomutov 430 03
IČO: 05539609
GSM: +420 739 176 007

Our Services:
#web, #webdesign, #seo, #wordpress, #graphics, #logos, #print, #3d, #visualizations, #video, #editting, #vfx, #media, #apps

Cookies:
We use cookies on the website just to track traffic with Google Analytics.