Role a oprávnění

WordPress používá koncept rolí, který je navržen tak, aby dal vlastníkovi stránek možnost určit, co uživatelé mohou a co nemohou na webu dělat. Každý uživatel má přidělenu určitou roli, která ho opravňuje, k jak velké části obsahu a nastavení webových stránek má přístup.
Vlastník webu pak může spravovat přístup uživatele k takovým úkolům, jako je psaní a úprava příspěvků, vytváření stránek, vytváření kategorií, moderování komentářů, správa zásuvných modulů, správa témat a správa ostatních uživatelů, a to přiřazením konkrétní role každému z uživatelů.

WordPress má šest předdefinovaných rolí:

  • Super Admin
  • Administrátor
  • Editor
  • Autor
  • Přispěvatel
  • Předplatitel

První uživatel na webu je vytvořen jako součást procesu instalace WordPressu a má automaticky přidělenu roli administrátora, který po vytvoření webu může přidávat další uživatele v části Uživatelé → Přidat nového. Při vytváření uživatele zadáte osobní údaje uživatele, heslo, zvolíte, zda chcete novému uživateli poslat e-mail s údaji o jeho účtu, a udělíte mu roli. Přidělujte uživateli pouze roli, kterou potřebuje. Přihlašovací údaje mohou být ztraceny nebo zcizeny každému správci, kterého na svém webu máte, tak zbytečně nezvyšujte riziko, že se k nim dostane někdo s nedobrými úmysly.

Každá role, jak už bylo řečeno, může provádět sadu úkolů, nazývaných oprávnění, které mohou uživatelé s přiřazenou rolí na stránkách vykonávat. Existuje řada funkcí jako např. „publikovat_příspěvky“, „moderovat_komentáře“ a „upravit_uživatelé“. Každé roli je předem přiřazena výchozí sada oprávnění, ale další jí lze přiřadit nebo odebrat pomocí funkcí add_cap() andremove_cap(). Nové role lze ve WordPressu zavést nebo odebrat pomocí funkcí add_role() a remove_role(). Žádná konkrétní role by neměla být považována za nadřízenou jiné roli, spíše se dá říci, že jednotlivé role definují úroveň odpovědnosti uživatelů na stránkách.

Super Admin

Role Super Admin umožňuje uživateli provádět všechny úkoly. Je to někdo s přístupem k funkcím správy sítě webu a všem dalším funkcím. Role Super Admin však existuje jen v rámci sítě virtuálních webů WordPress, v tzv. MultiSite instalaci, viz článek Vytvoření sítě webů WordPress. Každá z ostatních rolí má klesající počet povolených schopností.

Administrátor

slug: ‚administrátor‘
Správce stránek, který má přístup ke všem funkcím správy v rámci jednoho webu.
Tento účet se automaticky vytvoří po instalaci WordPressu.

Editor

slug: ‚editor‘
Redaktor, který může publikovat a spravovat příspěvky včetně příspěvků jiných uživatelů.

Autor

slug: ‚autor‘
Autor článků může publikovat a spravovat své vlastní příspěvky.

Přispěvatel

slug: ‚contributor‘
Přispěvatel může psát a spravovat své vlastní příspěvky, ale nemůže je publikovat. Jeho články schvaluje a publikuje Redaktor.

Odběratel

slug: ‚subscriber‘
Odběratel nebo někdy také Předplatitel je to někdo, kdo může spravovat pouze svůj profil a má oprávnění obsah stránek si jen prohlížet, nebo může mít přístup jen do svého nákupního košíku, pokud stránky mají svůj obchod nebo členskou sekci, kde Předplatitel například předplatit členství a získat tím přístup k obsahu vyhrazenému jen přihlášeným uživatelům.

Návštěvník

WordPress má ještě jednu důležitou roli, a tou je role návštěvníka stránek. Ten se však nemusí v redakčním systému registrovat, takže WordPress pro něj s žádnou rolí v administraci nepočítá. Pro návštěvníky je však možné v rámci WordPressu vytvářet cílený obsah, například na základě návštěvníkovi geolokace.

Návštěvníkům může administrátor umožnit zaregistrovat si na vašem webu účet. Toto nastavení je ve výchozím nastavení deaktivováno, ale můžete ho aktivovat tak, že přejdete do Nastavení → Obecné a zaškrtnete políčko „Registrovat se může kdokoli“. To se hodí, když máte na stránkách diskuze a chcete, aby se návštěvníci za účelem komentování přihlásili. Tento požadavek aktivujete tak, že přejdete do Nastavení → Diskuze a zaškrtnete políčko „Uživatelé musí být registrováni a přihlášeni, aby mohli komentovat“. Pokud je toto nastavení aktivováno, formulář pro komentáře vyzve návštěvníky, aby se přihlásili (nebo se zaregistrovali, pokud jsou registrace otevřené), než jim umožní napsat komentář.